CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – BẢO TRÌ
WEBSITE DO NGUYÊN THIẾT KẾ

Thời gian bảo hành là bao lâu

Quý khách sẽ được bảo hành website đến TẬN THẾ.

Điều khoản bảo hành
 • Chỉnh sửa lổi hiển thị khi website hiển thị giao diện bị lỗi so với lúc bàn giao.
 • Chỉnh sửa lỗi liên quan đến source, code do tự bản thân website tạo nên.
 • Nguyên chỉ bảo hành, sửa lỗi và khắc phục sự cố đối với những hệ thống, chức năng do Nguyên xây dựng (các chức năng đã được thỏa thuận trong hợp đồng).
 • Khách hàng đang sử dụng hosting do Nguyên cung cấp.
Phạm vi bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng cho các dịch vụ thiết kế website do Nguyên cung cấp trong thời gian sử dụng.

Điều kiện bảo trì

Khi thiết kế và bàn giao website cho KH. Nguyên sẽ gửi khách hàng một (01) tài khoản quàn trị (admin), đồng thời Nguyên sẽ khởi tạo một tài khoản ngang quyền và lưu giữ để tiến hành đăng nhập và bảo trì cho khách hàng mỗi khi có những cập nhật quan trọng hay xử lý sự cố. Việc lưu giữ lại thông tin này Nguyên đã có cam kết theo chính sách bảo mật thông tin.

Phạm vi bảo trì
 • Cập nhật cho website những bản cập nhật quan trọng.
 • Định kỳ kiểm tra website khách hàng đang trong thời gian bảo hành.
 • Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản trị website với những chức năng do VinaWebsite thiết kế.
 • Phạm vi của bảo trì không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ. Xây dựng các chức năng mới, chức năng chưa có trên website hiện tại.
Những trường hợp không được bảo trì
 • Không bảo trì, hỗ trợ các lỗi do khách hàng tự thay đổi, sửa chữa website hoặc do bên thứ 3 gây ra ( plugin, chức năng mới khách hàng tự thêm vào hoặc một đơn vị khác không phải VinaWebsite thêm vào).
 • Trường hợp khách hàng sử dụng theme hoặc plugins của bên thứ 3 (không phải do Nguyên phát triển, cài đặt) và đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi của website, có các phương án thực hiện như sau:
  • Restore lại bản bàn giao (nếu còn lưu giữ)
  • Hỗ trợ có phí
  • Từ chối hỗ trợ

Quý khách có thêm câu hỏi?

Vui lòng điền thông tin bên dưới, Nguyên sẽ trả lời quý khách trong thời gian sớm nhất.