Thu thập & phân tích yêu cầu

 • Ghi nhận các yêu cầu về tính năng của trang web
 • Ghi nhận các yêu cầu về mỹ thuật đối với trang web
 • Ghi nhận các yêu cầu về tên miền và máy chủ lưu trữ của website
 • Tư vấn các tính năng dựa trên những yêu cầu thực tế của quý khách
 • Tổng hợp bản yêu cầu xây dựng website cũng như bản chi tiết kế hoạch thực hiện gửi khách hàng
 • Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc thiết kế website
 • Báo giá đến quý khách hàng
 • Ký hợp đồng thiết kế website

Tiến hành thiết kế

 • Thiết kế dựa trên yêu cầu của quý khách, về tone màu, về ý nghĩa, ngành nghề…
 • Xây dựng tính năng theo thỏa thuận ban đầu.
 • Trong quá trình xây dựng website, Nguyên sẽ cho chạy bản beta trên server demo của Nguyên hoặc trên gói hosting khách hàng đã lựa chọn.
 • Khách hàng sẽ theo dõi tiến độ hoàn thành website của mình hàng ngày
 • Khách hàng kiểm tra các tính năng đã xây dựng và yêu cầu chỉnh sửa nếu cần

Hoàn thiện website & hướng dẫn sử dụng

 • Hoàn thiện các tính năng còn thiếu sót và chỉnh sửa của website, cập nhật nội dung cơ bản.
 • Khách hàng kiểm tra toàn bộ tính năng của website một lần nữa
 • Nghiệm thu sản phẩm
 • Bàn giao source code, triển khai website lên Internet.
 • Hướng dẫn sử dụng, quản trị website
 • Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bảo trì, nâng cấp website

 • Đưa website lên các công cụ tìm kiếm Google, Bing…
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng  website